Nya regler inom skiljeförfarande, företag och mänskliga rättigheter – seminarium i Stockholm

Under seminariet presenterades förslag på nya regler för tvister inom mänskliga rättigheter som är affärsrelaterade. Förslagen redogjordes av Maastrict Universitets professor, Jans Eijsbouts; tidigare biträdande chefsjurist av US Environmental Protection Agency, Robert Thomson och tidigare Baker McKenzie partner, Claes Cronstedt.

Experterna påpekade att offren för affärsrelaterade brott mot mänskliga rättigheter har liten eller ingen tillgång till rättvisa, eftersom domstolarna har misslyckats med att möta deras behov. De hävdade att internationellt skiljeförfarande har en stor potential för att lösa dessa tvister. Användarna av systemet kommer, enligt experterna, i allmänhet att vara multilaterala företag och offer för brott mot mänskliga rättigheter i samband med multinationella företag.

Seminariet som ägde rum den 23 mars 2017 arrangerades gemensamt av SCC, ICC Sweden och Svenska International Law Associations samt modererades av professor Ove Bring. Tidigare FN chefsjurist Hans Corell inledde seminariet med företags principer om mänskliga rättigheter.

Se förslaget och presentationerna här:

International Business and Human Rights Arbitration 

Hans Corell

Jan Eijsbout

Claes Cronstedt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här