Nyligen publicerat: Anja Håvedal-Ipps artikel om SCC:s skiljeförfaranderegler publicerad i China Business Law Journal

I en nyligen publicerad artikel i China Business Law Journal framhäver Anja Håvedal-Ipp de senaste bestämmelserna i SCCs skiljeförfaranderegler från 2017.

SCCs skiljedomsregler tillhör, globalt sett, några av de mest använda när det kommer till såväl kommersiella tvister som investeringstvister. Den första januari 2017 lanserade SCC en omarbetad version av skiljedomsreglerna samt reglerna för förenklat skiljeförfarande. Artikeln förklarar ett flertal nya funktioner i de omarbetade reglerna, b.la. nya bestämmelser för summarisk process och amicus curiae för investeringstvister.

Kopplingarna mellan Skiljedomsinstitutet och Kina härrör från 1970-talet då Kina uppmärksammade SCC som en plats för att lösa internationella dispyter.

Artikeln finns tillgänglig på kinesiska och svenska. Läs den på sidorna 20-22 här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här