Nyligen publicerat: Artikel om interimistiskt skiljeförfarande vid SCC

En nyligen publicerad artikel av SCC:s jurist Anja Håvedal Ipp redogör för interimistiska förfaranden som administrerats av SCC under 2015-2016.

För sju år sedan införde SCC i sina regler bestämmelser som ger parter möjlighet att ansöka om utseende av en interimistisk skiljeman. Sedan dess har det inkommit sammanlagt 27 ansökningar om en interimistisk skiljeman, varav 13 under 2016.

Det framgår av artikeln att handläggningen av de interimistiska förfarandena varit snabb och effektiv. I samtliga mål utsågs en interimistisk skiljeman inom 24 timmar från det att ansökan inkom. Hälften av alla beslut angående interimistiska åtgärder meddelades inom fem dagar, och den resterande hälften inom sju dagar.

Artikeln sammanfattar även de förutsättningar som de intermistiska skiljemännen ansett nödvändiga för att interimistiska åtgärder ska beviljas. Dessa förutsättningar specificeras inte i SCC:s regler. Många har ändå kommit att bli vedertagna, till exempel att de interimistiska åtgärderna är brådskande och proportionerliga.

Läs hela artikeln här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här