Nyligen publicerat: Artikel om medling vid SCC

I en nyligen publicerad practice note analyserade SCCs praktikant Samuel Carey medlingsprocesser vid SCC mellan 2013 och 2017.

Sedan 2003 har SCC fått sammanlagt 40 förfrågningar kring medling. Artikeln visar på att medling vid SCC är en snabb och kostnadseffektiv process. Det framkommer att parterna har nått en förlikning i över hälften av målen som registrerats. Vidare visar artikeln att medling är lämpligt för dispyter om såväl höga som lägre belopp.

Artikeln summerar även nyckelaspekter av administrationen av medlingsmål vid SCC, såsom parternas och medlarnas nationalitet, tvistebelopp, tidsåtgång samt skäl för avslut av medlingen. Artikeln tar också upp möjligheten för parterna att använda medlaren som skiljeman istället med syftet att få ett medlingsavtal omvandlat till en verkställbar förlikningsskiljedom.

Läs artikeln här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här