Nyligen publicerat: Jämförelse mellan SCCs regler för 2017 och CIETACs regler för 2015

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) Journal on law and arbitration publicerade nyligen en artikel som jämför SCCs regler för 2017 och CIETACs regler för 2015.

Artikeln belyser bestämmelserna i de båda regelverken, såsom administrativ sekreterare och flera avtal vid skiljeförfaranden. Vidare adresserar den bestämmelserna i den nya bilagan i SCCs regler för 2017 gällande skiljeföranden vid investeringsavtal. Författarna menar på att antalet investeringstvister kan öka gradvis till följd av den aktiva investeringsmiljön och faktumet att allt fler investeringsskyddsavtal tecknas mellan stater.

SCC och CIETAC upprätthåller ett långtgående samarbete i att främja utvecklingen av internationella skiljeförfaranden. Bland de största evenemang som har arrangerats av de två institutionerna var en konferens i Peking i september 2016 om skiljeförfaranden i Kina och Sverige.

 

Läs artikeln på kinesiska här.

Läs SCCs skiljedomsregler på kinesiska här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här