Nyligen publicerat: Rättsfallssamling om lagval i SCCs förfaranden

En omfattande publikation om lagval i skiljeförfaranden finns nu tillgänglig. Boken innehåller mer än 100 tidigare opublicerade beslut kring denna fråga enligt SCCs regler.

Casebook on Choice of Law in Arbitration: 101 previously unpublished decisions under the SCC Rules är skriven av SCCs tidigare generalsekreterare Linn Bergman.

Författaren har noterat att materiell rätt som tillämpas av en skiljedomare kan avgöra utfallet I målet, det finns dock mycket ont om rättspraxis på detta ämne. Genom att tillhandahålla dessa beslut syftar boken till att ge insikt om de vanligaste frågorna om val av rätt, hur beslutsfattare kan tänkas resonera i olika lägen samt var det kan gå fel.

Köp boken här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här