Nyligen publicerat: The Powers and Duties of Arbitrator

En bok om ett väl diskuterat men bristfälligt studerat ämne – en skiljedomares makt och plikter har nyligen publicerats till ära av Dr. Pierre A. Karrer. Boken visar hur bra en skiljeförfarandeprocess kan vara i händerna av en mästare.

The Powers and Duties of an Arbitrator tar b.la. upp nedanstående frågor:

Dr. Karrer har över 40 års erfarenhet av internationella skiljeförfaranden och har tidigare varit vice ordförande i SCC. Boken har editerats av SCCs nuvarande vice ordförande Patricia Shaughnessy och Sherlin Tung.

Köp boken här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här