Nypublicerat: SCCs policy för utseende av skiljemän

SCC har publicerat sin policy för utseende av skiljemän, som beskriver de faktorer som SCCs styrelse beaktar när skiljemän utses i SCC-förfaranden. Även om detta är första gången policyn publiceras har den följts av styrelsen sedan 2006.

Under SCCs skiljedomsregler utser styrelsen normalt sett skiljenämndens ordförande och ensamma skiljemän, såvida inte partnerna har enats om något annat. Reglerna innehåller faktorer som styrelsen ska beakta när den gör sådana utseenden. Policyn ger en mer detaljerad beskrivning av dessa faktorer.

Bland faktorerna som styrelsen tar hänsyn till finns den utsedda skiljemannens erfarenhet, juridiska expertis och nationalitet. Styrelsen tar även hänsyn till balansen i skiljenämnden, tillämplig rätt samt skiljeförfarandets säte.

Läs SCCs policy för utseendet av skiljemän här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här