Nytt på Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar klandertalan grundad på mandatöverskridande

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal avvisade Svea Hovrätt en parts klandertalan i sin helhet. Hovrätten fann att skiljedomaren inte överskridit sitt uppdrag genom att grunda sitt beslut på en omständighet som inte åberopats.

Parten yrkade i sin klandertalan att Hovrätten skulle upphäva flera delar av skiljedomen på grund av att skiljedomaren hade överskridit sitt uppdrag. Parten yrkade att skiljedomaren hade överskridit sitt uppdrag genom att grunda sitt avgörande på en omständighet som inte hade åberopats av parterna. Hovrätten fann att den klandrande parten inte hade styrkt sitt påstående om att omständigheter inte var åberopad. Enligt skiljedomen hade käranden åberopat den bestridda omständigheten under förfarandet, och Hovrätten måste utgå från att detta framställande är korrekt.

Läs domen här.

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst som tillhandahålls av SCC. Den lanserades i syfte att göra svensk skiljemannarätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här