Nytt på Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar klandertalan

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal avvisade Svea Hovrätt en parts klandertalan i sin helhet. Hovrätten fann att parten förlorat sin rätt att åberopa flera av klandergrunderna på grund av passivitet.

Parten klandrade skiljedomen på sammanlagt åtta grunder, bland annat att nämnden grundat flera beslut på omständigheter som inte åberopats av parterna och att felaktigt avvisat partens begäran om edition. Parten hävdade också att två av skiljemännen genom uttalanden under förfarandet och i skiljedomen visat partiskhet, och därför varit obehörig att handlägga skiljeförfarandet. Hovrätten fann att parten på grund av preklusion förlorat rätten att åberopa flera av klandergrunderna, och inte förmått styrka övriga åberopade grunder. Hovrätten betonade att skiljenämndens bedömning av sakfrågan, vare sig den är korrekt eller inte, inte kan leda till att skiljedomen upphävs.

Läs domen här.

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst som tillhandahålls av SCC. Den lanserades i syfte att göra svensk skiljemannarätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här