Nytt på Swedish Arbitration Portal: Hovrättsbeslut om jura novit curia

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal upprätthöll Svea Court of Appeal principen om jura novit curia och avvisade påståenden att skiljemannen överskridit sitt uppdrag genom att grunda sitt avgörande på omständigheter som inte åberopats av parterna.

En part hade klandrat skiljedomen under 34 § Lagen om skiljeförfarande och gjorde gällande att skiljemannen överskridit sitt mandat genom att analogt tillämpa bestämmelser i kommissionslagen som parterna inte åberopat eller nämnt. Parten hävdade också att skiljemannen begått ett processfel då han inte informerat parterna om att sin avsikt att tillämpa kommissionlagen analogt. Hovrätten avvisade klandret i sin helhet. Enligt principen jura novit curia är skiljemännen inte bundna av parternas rättsliga argument, utan är fria att avgöra vilka bestämmelser i lagen som gäller utifrån de åberopade omständigheterna.

Läs domen här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst som tillhandahålls av SCC. Den lanserades i syfte att göra svensk skiljemannarätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här