Robert Coulson 1924 - 2017

Robert Coulson var under två decennier chef för American Arbitration Association (AAA), den största skiljedomsorganisationen i världen. Han kom att spela en stor roll för utvecklingen av skiljeförfarande och andra alternativa tvistlösningsmetoder, i första hand i USA men i betydande utsträckning också internationellt. Han fäste särskild vikt vid att utveckla mer effektiva och rättvisa processer. Under hans tid som chef för AAA ökade antalet skiljeförfaranden mycket kraftigt både i USA och världen i övrigt.

AAA och Robert Coulson hade många kontakter på skiljedomsområdet med Sverige och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Av särskild betydelse var Coulsens roll i tillkomsten av det så kallade USA-USSR Optional Clause Agreement – en överenskommelse som 1977 träffades mellan Sovjetunionen och USA, och som innebar en rekommendation till amerikanska företag och sovjetiska handelsorganisationer att lösa tvister i Stockholm under medverkan av SCC. Robert Coulson var den som undertecknade överenskommelse från den amerikanska sidan.

AAA och SCC anordnade under de följande åren flera gemensamma konferenser och seminarier. Ett minnesvärt evenemang hölls i Philadelphia 1988 i samband med 350-årsjubileet av grundandet av New Sweden i USA, en kortlivad svensk koloni, som dock fortfarande uppmärksammas. För Robert Coulson, som tagit initiativet till konferensen, var det särskilt roligt att kunna hälsa KungCarl XVI Gustafvälkommensom hedersgäst vid evenemanget

År 2016 medverkade Robert Coulson i dokumentärfilmen Quiet Triumph, som producerades av SCC för att belysa den viktiga roll som skiljeförfarande ofta spelar i internationella relationer. Filmen hade premiär vid SCCs 100 årsjubileum i januari 2017.

Robert Coulson skrev många böcker och artiklar på skiljedomsområdet men också på andra områden, särskilt segling, som var hans stora intresse. 2013 publicerade han sina memoarer under titeln A Cheerful Skeptic, Sailing Through Life.

Robert Coulson var en drivande kraft och en stor inspirationskälla i den internationella skiljedomsvärlden, och kommer saknas av många.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här