SCC Centennial: Symposiet Arbitrating for Peace

På jubileumsfirandets andra dag den 20 januari hölls ett symposium och en boklansering på temat "skiljeförfarande för fred". Den framstående expertpanelen diskuterade internationellt skiljeförfarandes roll för fredlig lösning av internationella tvister.

Panelmedlemmarna var f.d. generalsekreteraren för Arabförbundet, Dr. Nabil Elaraby (Egypten); Lisa J. Grosh (USA), biträdande juridisk rådgivare vid det amerikanska utrikesdepartementet; Dr. Mojtaba Kazazi (Iran), tidigare chef för FN:s kompensationskommission (UNCC); och domaren Abdulqawi A. Yusuf (Somalia), vice ordförande i Internationella domstolen.

Professor Ove Bring (Sverige) modererade panelen vars diskussioner kretsade kring historiska exempel på hur skiljeförfarande använts för att lösa tvister på fredlig väg, samt hur framtiden inom området kan komma att se ut. Diskussionen berörde också utmaningarna för internationellt skiljeförfarande, och andra alternativ som använder sig av rättsliga normer för att uppnå hållbara och fredliga lösningar av tvister.

Genom att lyfta exempel från boken Arbitrating for Peace, presenterade professor Dr. Maxi Scherer från Queen Mary University en översikt av olika situationer och tvister där skiljeförfarande har bidragit till en konstruktiv och fredlig lösning.

Ambassadör Marie Jacobsson introducerade därefter Swedish Women’s Mediation Network – ett nytt tvistlösningsinitiativ av den svenska regeringen.

Dr. Nabil Elaraby (Egypten), redogjorde för sin förstahandsupplevelse av det så kallade Taba-målet mellan Israel och Egypten, och Dr. Mojtaba Kazazi (Iran) berättade om sina erfarenheter från Iran-United States Claims Tribunal. De båda fallstudierna introducerades av två studenter från mastersprogrammet i internationell kommersiell skiljemannarätt vid Stockholms universitet, Kirsten Teo-Delalay (Singapore/Schweiz) och Veranika Buracheuskaya (Vitryssland/Ryssland),

Talarnas biografier

Öppningsanförande - professor doktor Maxi Scherer

Introduktion - professor Ove Bring

Swedish Women Mediation Network - ambassadör Marie Jacobsson

SCC Symposium: Arbitrating for Peace

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här