SCC i Atlanta: Globalisering och skiljeförfaranden

SCC kommer att delta i den sjätte årliga konferensen hos Atlanta International Arbitration Society.

Temat för den årliga konferensen hos Atlanta International Arbitration Society (AtlAS) är “International Business Disputes in an Era of Receding Globalism”. Konferensen kommer att äga rum den 22-23 oktober på Omni Atlanta Hotel at CNN Center in Atlanta.

Konferensen föranleds av att man det senaste året har observerat en ökning av nationalistisk populism, som inkluderar en skepticism mot multilaterala handelsavtal och invandring. Detta har inte bara gett upphov till politiska debatter utan även till rent praktiska frågor inom tvistelösning när det kommer till internationella affärer.  

Konferensen kommer b.la. att avhandla nedanstående frågor:

SCCs generalsekreterare Annette Magnusson kommer att tala i en panel som kommer att diskutera hur skiljedomsinstitut kan utvecklas och anpassa sig till de motreaktioner som finns mot globaliseringen.

Se hela programmet här.

Registrera er här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här