SCC och FAI i Helsingfors

Den 8 mars deltog mer än 80 personer i ett morgonseminarium i Helsingfors, som anordnades gemensamt av SCC och the Finland Arbitration Institute (FAI).

SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson och juristen Anja Havedal Ipp representerade SCC. I sina presentationer fokuserade de mest på den nya och uppdaterade delen av 2017 års SCC regler som trädde i kraft den 1 januari 2017. De talade även om andra aktuella frågor hos SCC - såsom SCC:s 100-årsfirande, Stockholm Treaty Lab Prize och filmen The Quiet Triumph.

FAI:s generalsekreterare Heidi Merikalla-Teir och FAI:s ordförande Mika Savola delade, från sitt håll, erfarenheter av 2013 års FAI Skiljedomsregler, samt FAI:s målstatistik, konsolidering av fall och jävsinvändningar.

Nya SCC-reglerna: Vad är nytt? (engelska)

Se presentationen här 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här