SCC practice note: Challenges to arbitrators 2013-2015

En nyligen publicerad SCC Practice Note granskar de beslut som SCC:s styrelse fattat med anledning av jävsinvändningar under 2013-2015.

Rapporten, skriven av SCC:s jurist Anja Håvedal Ipp och SCC:s praktikant Elena Burova, diskuterar även standarden för skiljemännens oberoende och opartiskhet och hanteringen av jävsinvändningar i SCC-förfaranden. Under den angivna perioden, inkom totalt 28 jävsinvändningar – en låg siffra med tanke på att nästan 600 skiljeförfaranden inleddes vid SCC under dessa tre år. Fyra av de 28 jävsinvändningarna bifölls av SCC:s styrelse, 9 avvisades, och 14 löstes utan styrelsens beslut.

SCC practice note: Challenges to arbitrators 2013-2015

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här