SCC välkomnar nya styrelsemedlemmar

SCC är glada över att meddela att fem nya medlemmar kommer att ansluta sig till styrelsen, med start 1 januari 2018:

Andrea Carlevaris, partner på BonelliErede i Milano. Fram tills nyligen var han generalsekreterare för ICC Dispute Resolution Services och chef för ICC International Court Arbitration.

Veijo Heiskanen, partner på LALIVE i Genève. Han är specialiserad på internationella skiljeförfaranden och offentlig internationell rätt.

Bart Legum, partner på Dentons i Paris, där han främst fokuserar på investeringstivster. Från 2000 till 2004 var han chef för NAFTA Arbitration Division hos den amerikanska regeringen.

Sylvia Noury, partner på Freshfields Bruckhaus Deringer i London. Hon är specialiserad på investeringstvister, med ett särskilt fokus på Latinamerika och Afrika.

Jan K. Schäefer, partner på King & Spalding LLP i Frankfurt. Han representerar utländska och tyska klienter i inhemska och utländska tvister, såväl kommersiella som investeringstvister.

De nya styrelsemedlemmarna intar sina platser den 1 januari 2018 och kommer att sitta i tre år. Enligt SCCs skiljedomsregler utses Skiljedomsinstitutets styrelsemedlemmar av Stockholms Handelskammares styrelse.

Styrelsen sammanträder varje månad och spelar en aktiv och central roll i att säkerställa en effektiv administration av SCCs skiljeförfaranden. Styrelsens mandat innefattar utseende av skiljemän, beslut om jävsinvändningar, jurisdiktionsbestämmelser och processuella beslut, exempelvis antalet skiljemän och tillämpliga regler.

SCC vill passa på att tacka de avgående styrelsemedlemmarna för deras tjänst och bidrag till SCCs styrelse. Nedanstående medlemmar kommer att avsluta sina uppdrag per den 31 december 2017.

David W. Rivkin

Mohamed Abdel Raouf

Klaus Peter Berger

Justin D’Agostino

Toby T. Landau

Nathalie Voser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här