SCC:s jurist Anja Håvedal-Ipp väljs in i SWAN:s styrelse

På SWAN:s möte den 8 mars 2017 valdes SCC:s jurist Anja Håvedal-Ipp in som ny styrelseledamot. Hon ersätter Celeste Salinas Quero, tidigare jurist hos SCC.

Swedish Women in Arbitration Network är ett professionellt nätverk som syftar till att främja kvinnors synlighet och aktiva deltagande i internationella skiljeförfaranden. Deras verksamhet består av paneldebatter, inspirationsluncher och after work. Idag har nätverket cirka 200 medlemmar.

Anja ersätter Celeste från och med mars 2017 då Celeste avgick i samband med att hon flyttade tillbaka till sitt hemland Chile.

I egenskap av jurist hos SCC, ansvarar Anja för administrationen av cirka sextio skiljeförfaranden per år. Hon började på SCC i början av 2015 från praxis av globala tvister på Jones Day i New York. Hon har en juris doktor-examen från Columbia University, en LL.M från University of Amsterdam och en kandidatexamen från Lunds Universitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här