SCCs styrelse att motivera sina beslut om jävsinvändningar

Från och med den 1 januari 2018 kommer Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare (SCC) att börja ge skäl för beslut angående jävsinvändningar mot skiljemän. Denna nya institutionella policy anammades på SCCs styrelsemöte i september.

Även om SCCs skiljedomsregler inte kräver att styrelsen ska motivera sina beslut, inklusive de som rör jävsinvändningar, har styrelsen vid ett antal tillfällen valt att göra så på eget bevåg, detta för att gynna parterna samt de skiljemän som fått jävsinvändningar riktade mot sig. Dessutom har SCC sedan 2005 också publicerat artiklar som har sammanfattat alla jävsinvändningar, och förklarat vilka av dessa som styrelse beslutat att bifalla. Dessa artiklar gör styrelsens beslutsfattande mer förutsägbart för användare och skiljemän.

Enligt den nya policyn kommer SCC att ge skäl till beslut för alla jävsinvändningar mot skiljemän som beslutats av styrelsen, såvida inte parterna kommer överens om annat. ”Vi tror att en större inblick i styrelsens beslutsfattande för parterna och skiljemännen kommer att höja deras förtroende för skiljeförfarandeprocessen”, säger SCCs generalsekreterare Annette Magnusson.

Som huvudregel kommer skälen till besluten att vara kortfattade. Om styrelsen finner det nödvändigt kan dock mer utförliga skäl komma att anges. Tjänsten kommer att ingå i SCCs administrativa avgift och medför inga extra kostnader för parterna.

Historiskt sett har London Court of International Arbitration (LCIA) varit den enda stora institutionen att ge skäl till beslut för jävsinvändningar mot skiljemän, på senare tid har dock fler skiljedomsinstitut följt trenden. ICC Court of Arbitration meddelade under 2015 att de kommer att motivera sina beslut när detta efterfrågas av partnerna.

För mer information om jävsinvändningar i SCCs skiljeförfaranden – se SCC Practice Note: Board Decisions on Challenges to Arbitrators 2013-2015.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här