Skiljedomsinstitutet och Stockholm Treaty Lab på andra plats i Financial Times innovationstävling

Stockholm Treaty Lab, ett projekt inom ramen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, kom på andra plats i sin kategori vid Innovative Lawyers Awards 2017, som delas ut varje år av Financial Times.

Priset delades ut vid en galamiddag i London den 4 oktober, där Skiljedomsinstitutet representerades av generalsekreterare Annette Magnusson och juristen Anja Håvedal Ipp. Stockholm Treaty Lab omnämndes som ”Standout” i kategorin för Rule of Law and Access to Justice.

Stockholm Treaty Lab är ett innovationspris som instiftats av Handelskammarens Skiljedomsinstitut tillsammans med svenska och internationella partners. Syftet med tävlingen är att få fram ett internationellt modellavtal med potential att öka investeringarna i gröna innovationer, teknik och klimatanpassning genom att skapa en förutsägbar, stabil och transparent investeringspolitik och skapa incitament och minska riskerna för investerare. I dagsläget finns ingen internationell överenskommelse som har till syfte att främja och skydda de gröna investeringar som behövs för att nå de globala hållbarhetsmålen.

"Vi är stolta över att Stockholm Treaty Lab Prize nominerades för den här utmärkelsen. Det är väldigt roligt att se att vår innovationstävling uppmärksammas internationellt, och hoppas att det resulterar i ännu fler tävlingsbidrag" säger Annette Magnusson.

Treaty Lab använder sig av det amerikanska crowsourcingverktyget HeroX, där 22 lag redan anmält sig till tävlingen.

Läs mer om Stockholm Treaty Lab här.

Stockholm Treaty Labs sida på HeroX hemsida finns tillgänglig här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här