Skiljeförfarande och konkurrensrätt

Att pröva konkurresrättliga frågor inom skiljeförfarande är en unik och utmanande uppgift. Att investeringsavtal med konkurrenslagstiftning ofta blir processuellt komplexa var bland de viktigaste budskapen från EU Competition Law and Arbitration Law Conference, organiserad av SCC tillsammans med Club Español del Arbitraje (CEA).

Seminariet ägde rum den 28 april 2017 i SCC:s lokaler i Stockholm. SCC: s generalsekreterare Annette Magnusson och CEA:s President José Antonio Caínzos Fernández välkomnade cirka 50 deltagare, varav många reste från utlandet för att närvara under dagen.

Den respekterade professor George A. Bermann, chef för Center for International Commercial & Investment Arbitration (CICIA) vid Columbia Law School, satte tonen för konferensen med sitt öppningsanförande. Därigenom lyfte han fram flera aspekter där skiljedomslagstiftningen är processuellt komplicerad och essentiellt utmanande.

Den första panelen tog ställning till de frågor som uppkommer i investeringsskydds- och EU-lagstiftning, inklusive EU:s regler om statligt stöd som nyligen förefallit i vissa mål med investeringsförfaranden. Ms. Magnusson uttryckte i sin tur vissa farhågor om investeringsförfaranden och föreslog vägar att gå.

Den andra panelen behandlade yrkanden inom konkurrenslagstiftning i kommersiellt skiljeförfarande. Bland de ämnen som panellisterna tog upp diskuterades Högsta domstolens beslut om Systembolaget, där huvudfrågan rörde huruvida en skiljedom hade behörighet att bestämma en konkurrensaspekt i en tvist.

Se programmet här

Talarnas presentationer finns nedan

Pascal Hollander

Damien Geradin

Annette Magnusson

Gordon Blanke

Jesper Tiberg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här