Skiljeförfaranden inom affärsrelaterade mänskliga rättigheter tvister

Internationella experter föreslår användandet av internationella skiljeförfaranden för att lösa tvister till följd av överträdelser av mänskliga rättigheter relaterat till affärsverksamheter. En nyligen publicerad artikel svarar på frågor gällande detta förslag.

Förslaget kom från Working Group on International Arbitration of Business and Human Rights, som har noterat att existerande juridiska system i många delar av världen ofta är otillräckliga för att hantera denna sorts ärenden.

Gruppen har vidare engagerat sig i en treårig konsultationsperiod med ett brett spektrum av intressenter. I artikeln behandlas huvudfrågor under denna samrådstid, bland annat:

  1. Hur kan offren för affärsrelaterade överträdelser av mänskliga rättigheter involveras i internationella skiljeförfaranden?
  2. Var ska skiljeförfarandet äga rum?
  3. Finns det ett behov av reviderade skiljedomsregler för att möjliggöra skiljeförfarandet? 

Läs artikeln här.

SCC organiserade ett seminarium på detta tema i mars tidigare i år. Läs mer om det här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här