Strategi och praktik i investeringstvister

Den 6 mars bjuder McDermott Will & Emery, SCC och Goethe-universitetet i Frankfurt am Main in till en internationell konferens i samband med Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (FIAM). Konferensen kommer att fokusera på frågor som strategiska val och praktiska åtgärder vid påkallande av en investeringtvist.

Påkallandet av en investeringstvist kräver omfattande förberedelser och mycket goda kunskaper om regelverk och överväganden av olika praktiska alternativ. Syftet med eftermiddagskonferensen är att ge en detaljerad översikt över de rättsliga frågor som förekommer i det inledande skedet av förfarandet, samt att ge insikter i den institutionella praxis som tillämpas för investeringstvister. Bland talarna finns företrädare för SCC, PCA, och ICC, samt partners, ombud och medarbetare från internationella advokatbyråer:

Program

2017 års Moot-tävling kommer att hållas under UNCITRALs regler från 2010; läs mer om fallet det kretsar kring här. Förra året användes SCC:s regler, och SCC anordnade då också en konferens om den senaste utvecklingen inom området.

Om FIAM
Frankfurt Investment Arbitration Moot Court är den äldsta studenttävlingen inom området för investeringsskydd, och firar 10-årsjubileum i år. Studenterna presenterar sina argument muntligen inför en skiljedomstribunal bestående av specialister på investeringsavtal. Tävlingen går av stapeln den 6-10 mars 2017.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här