Swedish Arbitration Portal: Nytt hovrättsbeslut upprätthöll en skiljedom

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal, upprätthöll Svea Hovrätt en skiljedom och avvisade yrkandet att den var oförenlig med svensk ordre public.

Kazakhstan, som klandrade skiljedomen, gjorde gällande att investeraren hade vilselett skiljenämnden, undanhållit relevant information, och presenterat falska bevis. Kazakhstan påstod även att skiljeavtalet var ogiltigt och att skiljenämnden inte hade utsetts i enlighet med SCC-reglerna.

Svea Hovrätt avvisade samtliga klandergrunder.

Läs domen här.

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst som tillhandahålls av SCC. Den lanserades i syfte att göra svensk skiljemannarätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här