Undersökningen har öppnat: Skiljeförfarande – Medling – Skiljeförfarande

Utövare av internationella skiljeförfaranden och medlingar är välkomna att delta i en undersökning under ledning av Hong Kong Polytechnic University. Undersökningen handlar om användandet av Arb/Med/Arb inom internationella och kommersiella skiljeförfaranden där samma person återfinns i alla de tre stegen av Arb/Med/Arb processen.

Arb-Med-Arb i frågeformuläret innebär följande: Först påbörjar parterna ett skiljeförfarande med en individ som utsedd skiljeman. Därefter upphävs skiljeförfarandet för att ersättas med facilitativ medling med samma individ som medlare. Om denna medling lyckas så är tvisten att anse som löst. Om medlingen misslyckas fortsätter skiljeförfarandet, återigen med samma individ som skiljeman. Undersökningen syftar till att undersöka om denna metod är välanvänd samt om den ger upphov till några intressekonflikter.

Fyll i frågeformuläret här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här