15 år med framgångsrikt ICAL-program firat

7 november 2018 samlades över 100 deltagare på Teaterskeppet i Stockholm för att delta i den internationella konferensen rörande skiljeförfarande med namnet “Navigating the Muddy Waters of International Arbitration”.

Konferensen firade 15-årsjubileum för ett av de ledande masterprogrammen på Stockholms universitet: International Commercial Arbitration Law (ICAL). Den organiserad av ICAL Alumni Association samt SCC:s jurist Alison Tibell, i samband med the Global Orals of the Foreign Direct Investment (FDI) Moot Competition.

Öppningstalare på konferensen var Independent arbitrator Mark Kantor.  Den första paneldiskussionen fokuserade på“Hot topics and recent developments in arbitration” – including the Achmea case, the impact of GDPR on arbitral proceedings, and the Prague Rules. Andra paneler koncentrerade sig på ämnen knutna till allmänna intressen i internationella skiljeförfaranden, aktieägares rätt i skiljeförfarande, och hur man hanterar parallella förfaranden. Mer information om konferens finns att läsa på ICAL Alumni Association’s website.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här