Advocacy in international arbitration på Swedish Arbitration Days 2018

Den 6 och 7 september bjuder Swedish Arbitration Association (SAA) in till Swedish Arbitration Days 2018. Eventet lockar vartannat år framstående internationella och svenska experter, ombud och skiljedomare för att diskutera olika områden inom skiljeförfarande. Årets ämne är Advocacy in international arbitration.

Från programmet:

6 september

- Strategy in Written Advocacy. I den första panelen diskuteras skriftliga inlagor ur ett strategiskt perspektiv och hur de kan påverka en parts talan. Hur lägger man på ett övertygande och effektivt sätt lägger fram fallet, och vilka fakta och argument bör inkluderas? Hur hanterar man ogynnsamma eller svaga punkter? Och hur och när lägger man fram vittnesmål och expertutlåtanden?

- Best practices in Written Advocacy. I denna del kommer panelen att diskutera tre viktiga skriftliga inlagor som all har möjlighet att påverka och vinna över en jury; käromålen respektive svaromålen, sammanfattning av yttrandet, och the post-hearing brief.

- The Client's Witnesses. Syftet med denna session är att hitta ett gemensamt sätt att arbeta med vittnen. Exempel på frågor som kommer att diskuteras är; Vem kan kallas som vittne? Finns några begränsningar i vem du kan närma dig som ett potentiellt vittne? Hur förbereder du vittnet för huvudförhandling och korsförhör?

- The Opposing Party's Witnesses. Korsförhör av motpartens vittnen anses vara en konst i sig. Hur ska ombudet förbereda sig? Är du i kontakt med motpartens vittne i förväg, och är detta ens tillåtet? Här kan det vara stora skillnader i tillvägagångssätt mellan advokater från civil law- respektive common law-jurisdiktioner.

7 september

- Use of Rhetoric in Hearings. Här diskuteras retorikens roll inom skiljeförfarande. Kan retoriken ha en direkt och avgörande betydelse för utgången av ett skiljeförfarande och om så är fallet, hur kan den användas för att uppnå bästa möjliga resultat?

- Using Your Airtime Wisely at Hearings: What to Focus on and What to Leave out. Panelen kommer att diskutera hur man i såväl öppnings- som slutanförande får tribunalen att fokusera på det som verkligen är avgörande för tvistens lösning. Hur används tiden effektivt, och ska man säga och göra respektive inte säga och göra? Här diskuteras även vikten av att anpassa huvudförhandlingens olika delar till tribunalens förväntningar.

Hela programmet och talare

Anmälan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här