Advocacy in International Arbitration temat för Swedish Arbitration Days 2018

Den 6 och 7 september bjuder Swedish Arbitration Association (SAA) in till Swedish Arbitration Days 2018. Eventet lockar vartannat år framstående internationella och svenska experter, ombud och skiljedomare för att diskutera olika områden inom skiljeförfarande. Årets ämne är Advocacy in International Arbitration.

 Ur programmet:

- Strategy in Written Advocacy. I den första panelen diskuteras skriftliga inlagor ur ett strategiskt perspektiv och hur de kan påverka en parts talan.

- Best practices in Written Advocacy. Här kommer panelen att diskutera tre viktiga skriftliga inlagor som all har möjlighet att påverka och vinna över en jury; käromålen respektive svaromålen, sammanfattning av yttrandet, och the post-hearing brief.

- The Client's Witnesses. Hur kan man arbeta med vittnen? Exempel på frågor som kommer att diskuteras är; vem kan kallas som vittne? Finns några begränsningar i vem du kan närma dig som ett potentiellt vittne? Hur förbereder du vittnet för huvudförhandling och korsförhör?

- The Opposing Party's Witnesses. Korsförhör av motpartens vittnen anses vara en konst i sig. Hur ska ombudet förbereda sig? Är du i kontakt med motpartens vittne i förväg, och är det ens tillåtet? Här kan det vara stora skillnader i tillvägagångssätt mellan advokater från civil law- respektive common law-jurisdiktioner.

Dag 2:

- Use of Rhetoric in Hearings. Diskussion om retorikens roll inom skiljeförfarande. Kan retoriken ha en direkt och avgörande betydelse för utgången av ett skiljeförfarande och om så är fallet, hur kan den användas för att uppnå bästa möjliga resultat?

- Using Your Airtime Wisely at Hearings: What to Focus on and What to Leave out. Panelen kommer diskutera hur man i såväl öppnings- som slutanförande får tribunalen att fokusera på det som verkligen är avgörande för tvistens lösning. Hur används tiden effektivt, och ska man säga och göra respektive inte säga och göra? Här diskuteras även vikten av att anpassa huvudförhandlingens olika delar till tribunalens förväntningar.

Anmälan och mer information

Program (pdf)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här