Efterlysande av uppsatser: European Investment Law and Arbitration Review

European Investment and Arbitration Law Review öppnar nu för att ta emot bidrag till 2018s utgåva. Deadline för inskickande av bidrag är 1 april 2018.

The European Investment and Arbitration Law Review är den första juridiska tidsskriften som är uteslutande dedikerad till europeisk investeringsrätt och skiljeförfaranden. Tidigare utgåvor har publicerats 2016 och 2017.

Femton skiljedomsexperter från hela världen sitter i redaktionsstyrelsen, en av dem är SCCs generalsekreterare Annette Magnusson.

I 2018s utgåva välkomnar tidningen bidrag med fokus på följande områden:

1. Recent arbitral awards and on-going disputes.
2. Opinions and Judgements of the Court of Justice of the European Union, such as on Achmea case.
3. Current negotiations of the EU with third states as well as legislative proposals related to investment, such as the screening of foreign investments.

Bidrag ska skickas till EILARev2016@gmail.com senast den 1 april 2018.

Läs mer om tidskriften här

Läs mer om efterlysningen av uppsatser här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här