Ett år med de nya förenklade reglerna

I en artikel nyligen publicerad på Kluwer Arbitration Blog kommenterar SCCs jurist Anja Håvedal Ipp det första året med SCCs nya förenklade regler, som trädde i kraft i januari 2017.

Under de senaste decennierna har affärstransaktioner blivit alltmer komplexa och globaliserade vilket ofta lett till längre, och mer komplexa och resursintensiva skiljeförfaranden. I kontrast till denna trend står förenklat skiljeförfarande, där tvisten löses av en ensam skiljedomare och där parterna får ett begränsat antal inlagor och kortare tidsramar än vid tillämpning av SCC:s ordinarie skiljedomsregler. Efterfrågan på s.k. fast-track-arbitration tycks också öka, och antalet mål som administrerades under SCCs förenklade regler ökade med 29 procent under 2017 jämfört med 2016.

Revisionen och uppdateringen av SCCs förenklade regler syftade till att erbjuda en ännu mer strömlinjeformad, effektiv, och kostnadseffektiv process för tvistlösning. Anja Håvedal Ipp lyfter fram några av de viktigaste förändringarna i reglerna; bland annat så kallad ”front-loading” av förfarandet genom att påkallelseskriften i ett förenklat mål även utgör fullständigt käromål, och att svaret på påkallelsen även utgör svaromål. Med detta optimeras tidsanvändningen före och efter att ärendet har hänskjutits till skiljemannen. Andra faktorer som har effektiviserat förfarandet är: kortare tidsramar och begränsningar av inlagor, att muntlig förhandling hålls på begäran och om särskilda skäl föreligger, möjlighet att uppgradera till de ordinarie skiljedomsreglerna, samt ett utökat mandat för den enda skiljedomaren, bland annat.

Läs hela artikeln här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här