Fyra institutioner delar med sig av sina erfarenheter i ”Not in the Rules”

Hur hanterar man när parterna kommer överens om regler för förfarandet som avviker från institutets egna regler? Var går gränsen för partsautonomin? Och hur försäkrar man sig om att skiljedomaren verkligen har den tid som krävs för ett visst skiljemål? Detta var några av frågorna som diskuterades på seminariet “Not in the Rules” i Stockholm den 8 november 2018.

I ett interaktivt samtal modererat av Robin Oldenstam (delägare, Mannheimer Swartling) diskuterade generalsekreterarna Stefano Azzali (Camera Arbitrale Milan CAM), Alice Fremouth-Wolf (Vienna International Arbitral Centre VIAC), Francesca Mazza (German Institute for Arbitration DIS) and Annette Magnusson (SCC) hur deras institutioner hanterar situationer som inte finns beskrivna i reglerna.

Samtalet fokuserade på frågor kring utseendet av skiljedomare, hur skiljedomare utför sitt uppdrag, hantering av tredjepartsfinansiering, och en rad andra frågor från publiken.

Seminariet i Stockholm var det fjärde i ordningen där CAM, DIS, VIAC och SCC diskuterade just ämnet ”Not in the Rules”. Tidigare tillfällen har varit i Wien, Berlin och Milano.

En ny turné på ett gemensamt tema med de fyra institutionerna planeras 2019. Mer information om detta följer längre fram.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här