Initiativ för att främja miljöinvesteringar firat i New York

28 september uppmärksammades vinnarna från den internationella innovationstävlingen Stockholm Treaty Lab på ett event i samband med FN:s generalförsamlings 73:e sammankomst.

The Stockholm Treaty Lab är en internationell innovationstävling för att få fram avtal som främjar globala miljöinvesteringar. Tävlingen utgår från idén om att investeringsavtal kan användas för att öka utländska investeringar i miljövänliga och hållbara tekniker och tjänster.

“Enorma investeringar krävs inom områden som hållbart flyg, förnybar energi och avskiljning och lagring av koldioxid. Men de stora riskerna som följer med riskerar avskräcka investerare och här kan internationella avtal underlätta”, säger SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson.

I innovationstävlingen fick olika lag ta fram modellförslag på internationella avtal som, om de antogs, skulle leda till investeringar i begränsningar av och anpassningar till klimatförändringar. Fler än 20 lag från hela världen skickade in tävlingsbidrag. Bland de tävlande fanns jurister, miljöexperter, politiska rådgivare, entreprenörer, klimatdiplomater och experter inom energiinvesteringar och hållbar ekonomi.

Treaty Lab-juryn bedömde lagens bidrag utifrån förslagets anpassning till Parisavtalet och dess hållbara utvecklingsmål samt modellens potential att verkligen implementeras av länder. Juryn bedömde även hur varje lags förslag balanserade länders behov gentemot potentiella investerares.

“Två av de deltagande lagen skiljde ut sig genom deras innovativa angreppssätt. Båda hade utarbetat modellavtal som skulle stimulera och skydda investeringar till gagn för vårt globala klimat”, förklarade Magnusson.

De två vinnande lagen presenterade huvuddragen bakom deras modellavtal för en publik bestående av experter inom investeringsrätt, akademiker och statsrepresentanter på konferensen arrangerad av Columbia Universitetets Center on Sustainable Investment. Lagen filmade även en kort video, producerad av Wolters Kluwer, kring miljöinvesteringsrätt.

I november kommer de vinnande förslagen samt the Stockholm Treaty Lab att uppmärksammas på Paris Peace Forum, ett nytt initiativ för att främja fred och hållbarhet av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Bilder från eventet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här