Nordic Summit i Stockholm: Kommersiell tvistlösning i Kina

Välkommen till Stockholm och SCC den 18 juni när skiljedomsexperter från Kina och Norden samlas för att diskutera olika aspekter av kommersiellt skiljeförfarande i Kina.

Det är första gången detta möte hålls i Norden. Sedan 2013 har Peking Arbitration Commission/Peking International Arbitration Center (BAC/BIAC) framgångsrikt arrangerat en rad toppmöten i bland annat London, Paris, Zürich, Wien och Hong Kong. Samarbetet mellan BAC/BIAC och de största skiljedomsinstituten i Norden samlar därmed kompetens inte bara från Sverige och Kina utan även från Norge, Danmark och Finland.

Om programmet

Nordic Summit 2018 tar avstamp i rapporten “Commercial Dispute Resolution in China: An Annual Review and Preview” (2018). Bland dagens diskussionsämnen finns skiljeförfarande och tredjepartsfinansiering, kommersiell medling, lösning av investeringstvister och finansiella tvister. Talarna är företrädare från både kinesiska och svenska advokatbyråer och skiljedomstolar, och bolagsjurister.

Eventet är ett samarbete mellan Beijing Arbitration Commission, SCC, The Finland Arbitration Institute, The Danish Institute of Arbitration (DIA) and The Arbitration and Dispute Resolution Institute of Oslo Chamber of Commerce.

Program och talare

Registrering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här