Nu tillgängligt: Kapitel om SCC i The 2019 ICLG guide to Investor-State Arbitration

James Hope, SCC styrelsemedlem, har skrivit ett av de inledande kapitlen i publikationen. Hans kapitel, som heter “Investor-State Arbitration Before The SCC Institute”, ger en allmän översikt över SCC praxis och förfarande i tvistemål mellan investerare och stat.

James Hope förklarar “The SCC plays a leading role in investor-state arbitration, and the SCC is active in promoting the advantages of this form of dispute resolution, at a time when there is a considerable amount of debate and discussion about its future. It is important to continue that discussion.”

Läs kapitlet här

Mer om ICLG här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här