Nu tillgängligt: Stockholm Treaty Labs tävlingsbidrag

Alla inskickade bidrag i den globala innovationstävlingen Stockholm Treaty Lab finns nu tillgängliga på the Stockholm Treaty Labs webbplats.

Stockholm Treaty Lab utmanade deltagande lag att ta fram modellavtal som skulle öka miljöinvesteringar samtidigt som avtalen skulle tillfredsställa både länder och investerares behov. Utmaningen antogs av lag med stor spridning av expertis och från hela världen.

Bidragen visar upp nytänkande idéer från att använda ”blockchain” för att crowdfunda miljöinvesteringar till att skapa incitament till miljöinvesteringar samtidigt som man inrättar mekanismer för att säkra en rättvis övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

För att lyfta dessa fantastiska idéer, har Treaty Lab bestämt sig för att offentliggöra alla kompletta bidrag på the Stockholm Treaty Labs webbplats, i den utsträckning som lagen har godkänt.

Dessutom har alla lag fått erbjudandet att bidra med en artikel till the Special Issue of Journal of International Arbitration där de förtydligar de innovativa idéerna i deras modellavtal. Specialnumret är tänkt att publiceras i februari 2019.

Se alla bidrag här.

 

Resultatet i Stockholm Treaty Lab

Resultatet av den globala innovationstävlingen Stockholm Treaty Lab tillkännagavs i juli. Juryn hade valt ut två vinnande lag. Dessa lag ges möjlighet att presentera sina idéer i flera olika globala forum, det första på ett event organiserat av Columbia Center for Sustainable Investment i New York.

Läs mer om de vinnande lagen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här