Nyligen publicerat: Artikel om en ökning av antalet förenklade skiljeförfaranden

I en nyligen publicerad artikel i Dagens Juridik skriver SCC:s jurist Anja Håvedal Ipp och skiljedomare Emilia Lundberg om en noterad ökning av antalet förenklade skiljeförfaranden.

I takt med en ökad globalisering och ett mer komplext näringsliv har tvistlösning kommit att bli en mer resurskrävande process. Samma trend har även märkts av inom skiljeförfaranden där ett skiljemål kan bli lika tidskrävande som en process i allmän domstol.

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här