Nytt på Swedish Arbitration Portal: Högsta Domstolen avslog verkställandet av en skiljedom

I ett beslut nyligen publicerat på Swedish Arbitration Portal avslog Högsta Domstolen erkännandet och verkställandet av en skiljedom, och konstaterade att en av parterna inte getts möjlighet att presentera sitt mål.

Parten yrkade i sin talan att skiljedomen inte skulle verkställas genom att hänvisa till § 2 i sektion 54 i Lagen om skiljeförfarande på grund av att parten ej getts möjlighet att presentera sitt mål i skiljeförfarandet. Högsta Domstolen fann att det fanns skäl att inte verkställa domen, samt att skiljedomaren inte hade följt grundläggande handläggningsprinciper och inte gett parten möjlighet att presentera sitt mål.

Läs domen här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här