Nytt på Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar klandertalan grundad på mandatöverskridande

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal avvisade Svea Hovrätt en parts klandertalan i sin helhet. Hovrätten fann att skiljedomaren inte överskridit sitt uppdrag genom att grunda sitt beslut på en omständighet som inte åberopats.

Parten yrkade i sin klandertalan att Hovrätten skulle upphäva flera delar av skiljedomen på grund av att skiljedomaren hade överskridit sitt uppdrag. Parten yrkade att skiljedomaren hade överskridit sitt uppdrag genom att grunda sitt avgörande på en omständighet som inte hade åberopats av parterna. Hovrätten avvisade klandertalan i sin helhet.  Svea Hovrätt fann att de aktuella uppgifterna inte utgör rättsfakta utan bevisfakta och därför har skiljenämnden inte haft någon skyldighet att upplysa parterna om att skiljenämnden skulle beakta dem. Därför inträffade inget processfel och klandertalan avvisades.

Läs domen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här