Nytt på Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar klandertalan

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal avvisade Svea Hovrätt en parts klandertalan i sin helhet. Hovrätten fann att skiljenämnden inte hade överskridit sitt mandat och inte heller bröt likhetsprincipen.

Parten yrkade i sin talan att hela skiljedomen skulle upphävas på grund av att skiljedomaren hade överskridit sitt uppdrag och bestridit likhetsprincipen. Vidare yrkade parten att skiljenämnden hindrade och försvårade för parten att framföra sin talan. Svea Hovrätt avvisade klandertalan i sin helhet. Hovrätten har inte i något avseende funnit att skiljenämnden vidtagit åtgärder eller tillämpat bestämmelser eller regler i strid mot kravet på likabehandlingar av parterna.

Läs domen här: No. T 5296-14

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här