Nytt på webben om verkställighet i Ryssland och OSS-länderna

Nu finns nytt material tillgängligt på webben för parter från Ryssland och OSS-länderna. Dokumenten visar att verkställigheten för skiljedomar från SCC är fortsatt god i Ryssland.

Det publicerade materialet innehåller tre beslut från 2016-2017, där ryska domstolar erkände skiljedomar från SCC som verkställbara på Ryska federationens territorium. I de tre fallen hade gäldenärerna hävdat att domarna inte var verkställbara eftersom de var oförenliga med grunderna för rättsordningen, samt att parterna inte i vederbörlig ordning hade underrättats om skiljeförfarandet och att skiljeavtalet var ogiltigt.

I det publicerade materialet finns även sammanfattningar av dessa mål.

Läs dokumenten här (på ryska)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här