Rapport från GAR Live Stockholm 2018

Förra veckan gick tredje upplagan av GAR Live Stockholm av stapeln i SCC:s lokaler på Brunnsgatan. Dagens fyra sessioner behandlade ämnen som till exempel ”due process paranoia”, legal experts, och bästa sättet att skriva en skiljedom.

Eventet leddes av James Hope, partner på Vinge, och Jakob Ragnwaldh, partner på Mannheimer Swartling.

Den första panelen, ledd av Gavin Denton från Arbitration Chambers, Hong Kong, tog upp frågan huruvida skiljedomare lider av så kallad due process paranoia. Paneldeltagarna var överens om att det i viss mån kan vara så eftersom skiljedomarna kan vara oroliga över att deras domar skulle kunna klandras på grund av handläggningsfel. Panelen betonade vikten av att hitta balansen mellan en korrekt process och behovet av ett snabbt förfarande, vilket kan vara svårt att uppnå i praktiken.

Påföljande GAR Live symposium leddes av James Hope och Jakob Ragnwaldh. De på förhand ställda frågorna från publiken ledde till diskussioner om ämnen som huvudförhandling och bevishantering, konsolidering av skiljeförfaranden hos olika institutioner, och investeringstvister i Europa efter Achmea.

I sitt keynote speech efter lunch fokuserade Philippe Pinsolle från Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan på den högaktuella frågan om GDPR och dess inverkar på skiljeförfarande.

Den tredje sessionen handlade om hur man bäst skriver en skiljedom. Claes Lundblad (Lundblad & Zettermarck) ledde panelen som diskuterade olika varianter av domar, och som delade med sig av råd och erfarenheter kring hur man skriver olika typer av domar.

I den sista sessionen - The GAR Live Inquistition - drabbade en panel av vittnen och utfrågare samman och debatterade användandet av ”legal experts” i internationellt skiljeförfarande, om man istället borde använda sig av inlagor, eller en kombination av de båda?

Eventet sponsrades av SCC, Vinge  och Mannheimer & Svartling, med stöd av Lindahl, Norburg & Scherp, Stephenson Harwood och Young Arbitrators Sweden.

 

Foto: Joe Almond Visuals/ GAR Live

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här