SCC i London

Den 6-7 september kommer SCC att delta i en tvådagarskonferens i London på temat tvistlösning av miljörelaterade tvister och små stater.

Målet med konferensen är att samla representanter för små stater, regeringstjänstemän, akademiker, NGOs samt advokater som är involverade i tvistlösning i eller för små stater (definierat som stater med en befolkning på mindre än 1,5 miljoner). Deltagarna kommer att utforska hur internationell tvistlösning av miljörelaterade tvister kan användas för att bekämpa klimatförändringar samt hur små stater kan få återupprättelse för de skador som de åsamkats på grund av miljöförstöring.

SCCs generalsekreterare Annette Magnusson finns bland talarna.

Konferensen kommer att hållas på WilmerHale's kontor i London.

Se mer information här.

Registrera er här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här