SCC och Stockholm Treaty Lab på Paris Peace Forum

11-13 november presenterade SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson and SCC:s jurister Anja Havedal Ipp och Sukma Andrina Stockholm Treaty Lab på Paris Peace Forum. The Stockholm Treaty Lab är en innovationstävling som utmanade lag att ta fram ett fördrag som har möjlighet att öka antalet gröna investeringar. Projektet var ett av 120 från 850 sökande som valdes ut att delta på Paris Peace Forum.

Paris Peace Forum, ett nytt årligt initiativ av Frankrikes president Emmanuel Macron samlar aktörer med global påverkan för att främja fred och internationellt samarbete. Det första Forumet hade fem teman – fred och säkerhet, miljö, utveckling, ekonomi och ny teknik – och samlade mer än 60 stats- och regeringschefer samt chefer för multilaterala institut, hundratals civila samhällsaktörer och flera tusen gäster. The Stockholm Treaty Lab var inkluderat som en möjlig lösning i miljökategorin.

Stockholm Treaty Lab utmanade deltagarna att ta fram ett modellavtal för stater med potential att främja gröna investeringar. Tävlingen är inspirerad av behovet av enorma investeringar i gröna och hållbara tekniker och tjänster för att nå de globala hållbarhetsmålen, och tanken att internationella avtal kan bidra till sådana investeringar genom att skapa incitament och minska riskerna för investerare. Fler än 40 tvärvetenskapliga lag från hela världen antog utmaningen och deltog genom crowdsourcing-plattformen HeroX. Bidragen bedömdes av en jury med relevant expertis och två vinnarlag utsågs i juli 2018.

Det ena laget, Creative Disrupters, ”proposed a model bilateral treaty that encourages green investments, disincentivizes unsustainable investments, and addresses a just transition to a low-carbon economy”. Det andra laget, Team Innovate, “proposed a multilateral protocol that could be superimposed on the existing framework of investment law, adding a layer of additional protection and incentives for green investments”. Representanter från båda lagen deltog tillsammans med SCC på Paris Peace Forum.

För att läsa mer om the Stockholm Treaty Lab och modellavtalen som skickades in, se http://stockholmtreatylab.org/the-outcome/.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här