SCC på 2018 Frankfurt Investment Arbitration Moot

Investeringstvister inkluderar ett flertal aspekter när det kommer till kostnader. SCC kommer att organisera ett seminarium på detta ämne i Frankfurt den 12 mars, i samband med 2018 Frankfurt Investment Arbitration Moot.

Konferensen riktar sig till lag som tävlar i Frankfurt Investment Arbitration Moot (2018 FIAM) såväl som experter och yrkesverksamma inom investeringstvister. Liknande evenemang, men med andra teman, har hållits de senaste åren tillsammans med McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP och Goethe University Frankfurt am Main. Förra året slog konferensen ett rekord med över 60 registrerade lag.

Detta års konferens går under temat “kostnader i investeringstvister”. Den första panelen kommer att ta upp fördelningen av kostnader, exempelvis vilka faktorer man bör ta i beaktning och hur man kan minimera kostnaderna. Bland talarna finns Bart Legum, styrelsemedlem i SCC samt Natalia Petrik, jurist vid SCC. 

The second panel will address third-party funding in investment arbitration, among others best practices for arbitrators and third-party funders. The panel consists of among others SCC Board Member Dmitri Evseev and Sabine Konrad, partner with McDermott Will and Emery.

Den andra panelen kommer att diskutera third-party funding i investeringstvister, bland annat best practice för skiljemän och finansiärer.Denna panel består b.la. av Dmitri Evseev, styrelsemedlem i SCC och Sabine Konrad, partner på McDermott Will and Emery.

Seminariert kommer att avslutas med en Frankfurtpremiär av The Quiet Triumph: How Arbitration Changed the World.

Se konferensprogrammet här.

Läs mer om FIAM här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här