SCC på CiArb-konferens om kvalité och etik inom tvistlösning

SCCs jurist Anja Håvedal Ipp var en av talarna på Midsummer International Dispute Resolution Conference on Quality Assurance and Ethics in Dispute Resolution i Dublin den 29 juni. Eventet anordnades av Chartered Institute of Arbitrators, Ireland Branch.

Konferensen syftade till att utforska etikens roll som upprätthållande och förhöjande faktor för standarden inom tvistlösning och i ISDS-förfaranden (Investor State Dispute Settlement).

Anja Håvedal Ipp talade om balansen mellan öppenhet och sekretess ur ett institutionellt perspektiv. Hon diskuterade hur olika typer av insyn och transparens kräver olika angreppssätt. SCC är transparent i sitt eget beslutsfattande, t.ex. genom publicering av praxis och policy för utnämning av skiljedomare, och genom att motivera beslut om jävsinvändningar mot skiljedomare. Men för specifika skiljedomsförfaranden tar SCC sitt konfidentiella åtagande på stort allvar, enligt vad som föreskrivs i artikel 3 i SCC:s skiljedomsregler.

Omkring 90 personer deltog i konferensen och talarna var representanter från skiljedomsinstitut som till exempel LCIA, ICC, AIAC, SAC och SCC, och juridiska organisationer och advokatbyråer.

Se hela programmet här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här