SCC trefaldigt representerat på The European Circuit Arbitration Event

Den 21 september hålls konferensen European Circuit of the Bar Annual Conference i Stockholm, detta år på temat ”Cross Border E-justice”. Dagen innan, den 20 september, bjuder samma arrangör även in till “Arbitration Event” och bland talarna märks SCC:s vice generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson, vice styrelseledamot Patricia Shaughnessy och styrelseledamot James Hope.

Två huvudämnen står på agendan på Arbitration Event: Framtiden för investeringstvister, och Gränsöverskridande kulturellt samarbete i internationella tvister. I den första sessionen kommer man bland annat att diskutera tvistlösning i ett Post-Brexit-scenario, UNCITRAL:s pågående arbete rörande EU-förslaget om en multilateral investeringsdomstol, och relationen mellan FTA, BIT/MIT och EU-lagar. Detta följs av skiljedomares och övriga användares perspektiv på gränsöverskridande samarbete i internationellt skiljeförfarande, samt en introduktion till SCC och institutets arbete.

Läs mer om Arbitration Event här.

Läs mer om European Circuit Annual Conference.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här