SCCs statistik för 2017 finns nu tillgänglig

SCC registrerade 200 nya mål under 2017, vilket var den tredje högsta siffran sedan SCC grundades år 1917. Av dessa 200 mål var 96 internationella, med 40 länder representerade. Av de registrerade målen administrerades 108 under SCCs skiljedomsregler och 72 under SCCs förenklade skiljedomsregler.

Under 2017 registrerades åtta nya investeringstvister hos SCC, som nu har registrerat totalt 98 investeringstvister. Sex av de som inkom under 2017 initierades under SCCs skiljedomsregler och en under UNICITRALs regler, den sista vara ett interimistiskt skiljeförfarande.

SCC mottog tre förfrågningar om att utse en interimistisk skiljedomare under 2017, jämfört med 13 året innan. I alla tre mål utsågs en skiljedomare inom 24 timmar och mediantiden för att meddela ett beslut var 6,5 dagar från hänskjutandet.

När SCC utsåg skiljedomare under 2017 var 37 % av dessa kvinnor, en ökning från 22,5 % under 2016. När parterna utsåg skiljedomare under 2017 var endast 8 % kvinnor, en minskning från 11 % under 2016.

Under de vanliga skiljedomsreglerna meddelades 28 % av domarna inom 6 månader och 44 % inom 6-12 månader från hänskjutandet. Under de förenklade skiljedomsreglerna meddelades 54 % av domarna inom 3 månader och 38 % inom 3-6 månader från hänskjutandet.

Totalt tvistevärde för målen som påkallades under 2017 uppgick till mer än 1,5 miljarder euro.

Se all statistik här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här