SCC:s styrelse möttes i Stockholm

Den 5 september samlades SCC:s styrelseledamöter i Stockholm för det årliga styrelsemötet. Tillsammans med sekretariatet diskuterades aktuella policyfrågor kopplade till SCC:s verksamhet men även till internationellt skiljeförfarande i stort.

SCC:s styrelse sammanträder en gång per månad för att fatta beslut i det löpande arbetet som rör målhanteringen, som till exempel jurisdiktionsfrågor, utseende av skiljedomare, jävsinvändningar och kostnader som rör skiljeförfarandet. Ungefär hälften av de femton styrelseledamöterna är baserade utanför Sverige varför vissa därför deltar i dessa möten över telefon och andra på plats i Stockholm.

Det årliga styrelsemötet är dock en möjlighet för samtliga, och speciellt för de nya ledamöterna, att träffas personligen. Se bilder från mötet nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här