Stockholm Treaty Lab: Deadlinen passerad, 22 lag har skickat in bidrag

Deadlinen för att skicka in bidrag till innovationstävlingen the Stockholm Treaty Lab passerade den 28 februari 2018. Sammanlagt 22 lag från olika delar av världen har skickat in bidrag med ett förslag på ett fördrag som kan främja gröna investeringar.

Treaty Lab-juryn kommer snart att påbörja sitt bedömningsarbete av respektive lags bidrag baserat på bedömningskriterierna. Juryn består av fem experter inom internationell rätt, nationalekonomi och klimatvetenskap. De är:

Innan bidragen skickas till juryn kommer de att anonymiseras för att säkerställa att juryn kan göra en objektiv bedömning.

Det vinnande laget är planerat att tillkännages i maj 2018.

Läs mer om juryn här

Läs mer om the Stockholm Treaty Lab här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här