Effektivitet vs ”due process paranoia”

Vad kan skiljemän, institutioner och parter göra för att effektivisera skiljeförfaranden? Under vilka omständigheter kan en skiljedomare neka anstånd eller begäran att inkomma med ytterligare inlagor för att främja en snabb process? Hur snabbt kan det bli och finns det en punkt då det går för snabbt – då effektiviteten kommer på bekostnad av rättssäkerheten och partsautonomin?

Dessa frågor var bland diskussionsämnena vid ett seminarium den 19 januari om förenklat skiljeförfarande, arrangerat av Swedish Arbitration Association. Panelen bestod av Justitieråd Lars EdlundICC Deputy Counsel Hjördís Birna Hjartardóttir, Eva Kalnina från Lévy Kaufmann-Kohler i Genève och SCC Legal Counsel Anja Ipp. En livlig diskussion fokuserade på hur man balanserar effektivitet och skyndsamhet mot partsautonomi och rättssäkerhet.

Panelisterna var ense om att skiljedomar sällan undanröjs eller nekas verkställighet på grund av bristande rättssäkerhet – med andra ord, att skiljenämnden inte skulle ha gett parterna lika möjligheter att i skälig omfattning utföra sin talan. När en skiljedom klandras ifrågasätter domstolen väldigt sällan skiljenämndens processuella bedömningar och beslut. Ändå är det allmänt erkänt att skiljedomare sällan säger nej till parters begäran om förlängning eller ytterligare inlagor som bidrar till tidsutdräkt, för att man är rädd att skapa grund för klander. Denna så kallade ”due process paranoia” leder skiljedomare till att medge långa anstånd, acceptera sena inlagor, eller hålla onödigt långa förhandlingar – även om detta är i strid med effektivitetsprincipen i skiljedomsreglerna. För att läsa mer om ”due process paranoia”, se denna artikel i Arbitration International.

Den senaste uppdateringen av SCC:s regler motiverades till stor del av användarnas önskemål om snabbare och effektivare förfaranden. De viktigaste ändringarna i de Förenklade Reglerna sammanfattas här. Sedan de nya reglerna trädde i kraft har handläggningstiden för förenklade förfaranden blivit avsevärt kortare. År 2018 meddelades 56% av skiljedomarna i förenklade mål inom 3 månader och 97% inom 6 månader (preliminär statistik).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här